ซื้อและถือหรือซื้อขายด้วยเลเวอเรจ

เข้าร่วมกับผู้ใช้หลายล้านคน ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงมืออาชีพ ที่ใช้ PrimeXBT เพื่อซื้อ crypto แลกเปลี่ยน และจัดการการลงทุนของพวกเขาอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น